Krátké zprávy o počasí v předchozích měsících.4.10.2019 Září bylo v Císařově s průměrnou teplotou 15,1°C teplotně slabě nadprůměrné (průměr je 14,2°C - období 1931-1960). Vůči novějšímu průměru z let 2013-2019 bylo září teplotně průměrné. Celý měsíc měl charakteristický vývoj počasí, kdy nejtepleji bylo na začátku a v průběhu měsíce se postupně ochlazovalo. V září napršelo celkem 76mm srážek a měsíc tak skončil srážkově průměrný (průměr je 66mm - období 1992-2019). V září se většina srážek vyskytla v 1. dekádě, kdy pršelo velmi vydatně, vyskytly se i bouřky. V dalším průběhu měsíce již pršelo jen minimálně. Minimální zářijová teplota byla 1,6°C, maximální teplota 32,3°C, tato hodnota byla naměřena hned 1. září a jde o vůbec nejvyšší zářijovou teplotu za celou dobu měření u nás. Byly zaznamenány 2 "letní" dny (teplota 25°C a více) a 1 tropický den (teplota 30°C a více). Tropická noc (teplota nespadne pod 20°C) se nevyskytla. Srážkový deficit od začátku roku byl na konci září 35mm. Slunce v září nasvítilo 189,7 hodin.

14.9.2019 Srpen byl v Císařově s průměrnou teplotou 21,0 teplotně silně nadprůměrný (průměr je 18,2°C - období 1931-1960). Vůči novějšímu průměru z let 2013-2019 byl však jen teplotně průměrný. Dlouho se přitom srpen vyvíjel spíše jako teplotně průměrý, avšak výjimečně teplý závěr měsíce průměr výrazně navyšíl a způsobil tak poměrně velkou odchylku od normálu. Za srpen napršelo celkem 65mm srážek a srpen byl srážově průměrný (průměr je 67mm - období 1992-2019).Celý srpen byl charakteristký velkým množstvím bouřek, trvalé srážky se naopak témeř nevystkytovaly. Minimální srpnová teplota byla 9,6°C, maximální teplota 32,0°C.Bylo zaznamenáno 25 "letních" dnů (teplota 25°C a více), 6 tropických dnů (teplota 30°C a více). Nevyskytla se žádná tropická noc (teplota nespadne pod 20°C). Na konci srpna byl srážkový deficit od začátku roku 45mm. Slunce v srpnu nastvítilo 223,5 hodin. Se srpnem také skončilo meteorologické léto a stejně jako v posledních letech bylo i to letosšní velmi teplé. S průměrnou teplotou 20,9°C bylo u nás 3. nejteplejším za dobu měření, teplejší byla pouze léta 2018 a 2015.