Krátké zprávy o počasí v předchozích měsících.10.2.2020 Leden byl v Císařově s průměrnou teplotou 0,1°C teplotně silně nadprůměrný (průměr je -2,1°C- období 1931-1960). Vůči novějšímu průměru z let 2013-2020 byl leden teplotně průměrný. Teploty se v průběhu měsíce příliš neměnily. Převládalo inverzní počasí, které bylo narušováno jen výjimečně, teploty se pohybovaly převážně kolem nuly nebo lehce pod ní. Změna dorazila až na konci měsíce, kdy zesílil vítr, který rozrušil inverzi a přiesl výrazně vyšší teploty. V lednu spadlo 13 mm srážek a měsíc tak skončil srážkově silně podprůměrný (průměr je 34mm - období 1992-2020). V lednu se naprostá většina srážek vyskytla 18. a 19., kdy spadlo celkem 8mm srážek. Sněžení se vyskytlo ve dnech 5.,18.,28. a 29. Sněhová pokrývvka ležela od 18. do 20. Maximální výška sněhu byla 3cm ve dnech 18. a 19. ledna. Minimální měsíční teplota byla -7,5°C a byla naměřena 7., maximalní teplota byla 10,6°C, naměřená 31. ledna. Vyskytlo se 28 mrazových dnů (denní minimum je nižší než 0°C) a 8 ledových dnů (teplota je celý den nižší než 0°C). Téměř celý leden byl ve znamení inverzí a slunce tak nasvítilo jen 39,5 hodin.

7.1.2020 Prosinec byl v Císařově s průměrnou teplotou 2,5°C teplotně silně nadprůměrný (průměr je -0,1°C - období 1931-1960). Vůči novějšímu průměru z let 2013-2019 byl prosinec teplotně průměrný. I v průběhu prosince bylo počasí převážně nadprůměrně teplé, vyskytlo se jen několik krátkých chladnějších epizod a Vánoce byly již tradičně na blátě. V prosinci spadlo 45 mm srážek a měsíc tak skončil srážkově průměrný (průměr je 40mm - období 1992-2019). V prosinci naprostá většina srážek spadla ve dvou dnech, a to 21., kdy napršelo 22mm a 23., kdy spadlo 15mm. Sněžení se vyskytlo ve dnech 2.12, 12.12., 27.12. a 28.12. Sněžení 2.prosince zároven bylo první v zimě 2019/2020. Sněhová pokrývka ležela pouze 12. a 13. prosince s maximální výškou sněhu 2cm. Minimální měsíční teplota byla -7,6°C a byla naměřena 11., maximalní teplota byla dosáhnuta 20. a to 12,8°C. Vyskytlo se 16 "mrazových" dnů (denní minimum je nižší než 0°C) a 2 "ledové" dny (teplota je celý den nižší než 0°C). Slunce v prosinci nasvítilo 41,6 hodin.
Rok 2019 byl v Císařově s průměrnou teplotou 10,8°C teplotně mimořádně nadprůměrný (průměr je 8,8°C - období 1931-1960). Vůči novějšímu průměru z let 2013-2019 byl rok 2019 teplotně průměrný. Nejnižší teplota roku byla naměřena dne 30.1., kdy bylo -15,2°C. Nejvyšší teplotu jsme zaznamenali 1.7., a to 35,1°C. Nejméně srážek bylo v březnu, kdy napršelo jen 17mm. Naopak nejvíce vody spadlo v květnu, kdy napršelo 108mm. Za celý rok 2019 spadlo celkem 627mm srážek, průměr za období 1992-2019 je 646mm odchylka ze celý rok tak je 19mm. Rok 2019 tedy u nás byl srážkově průměrný. V celém roce bylo 32 dní se souvislou sněhovou pokrývkou, nejvíce sněhu bylo 5.1., a to 13cm. Nejvíce srážek za jeden den spadlo 2.9., kdy napršelo 31mm. Za celý rok se vyskytlo celkem 24 "tropických" dnů (teplota 30°C a více), 72 "letních" dnů (teplota 25°C a více), 90 "mrazových" dnů (denní minimum je nižší než 0°C) a 16 "ledových" dnů (teplota je celý den nižší než 0°C). Naopak se nevyskytla žádná "tropická" noc (teplota nespadne pod 20°C) ani "arktický" den (teplota celý den pod -10°C).V roce 2019 se vyskytnul pouze 1 teplotně podprůměrný měsíc, a to měsíc květen.

3.12.2019 Listopad byl v Císařově s průměrnou teplotou 8,0°C teplotně extrémně nadprůměrný (průměr je 3,6°C- období 1931-1960). Vůči novějšímu průměru z let 2013-2019 byl listopad teplotně mírně nadprůměrný. Letošní listopad je nejteplejším listopadem za celou dobu měření u nás. V průběhu měsíce bylo nejchladněji na začátku a úplném konci měsíce, jinak ale bylo počasí neustále nadprůměrně teplé. V listopadu napršelo 43 mm srážek a měsíc tak skončil srážkově průměrný (průměr je 41mm - období 1992-2019). V listopadu byly srážky relativně rovnoměrně rozložené, nejvíce pršelo uprostřed měsíce, kdy 12. a 13. spadlo dohromady 24mm. Sněžení se nevyskytlo. Minimální měsíční teplota byla -5,3°C a nezvykle byla naměřena hned 1., maximalní teplota byla 17,9°C. Vyskytly se 3 mrazové dny (denní minimum je nižší než 0°C). Ledový den (teplota je celý den nižší než 0°C) se nevyskytl. Srážkový deficit od začátku roku byl na konci listopadu 32mm. Slunce v listopdadu nasvítilo 48,8 hodin.

8.11.2019 Říjen byl v Císařově s průměrnou teplotou 10,5°C teplotně mírně nadprůměrný (průměr je 8,8°C - období 1931-1960). Vůči novějšímu průměru z let 2013-2019 byl říjen teplotně průměrný. V průběhu měsíce se střídalo teplejší a chladnější počasí. Úplný začátek října byl teplý, ale poté se ochladilo a 7. jsme letos poprvé zaznamenali mráz. Poté se však oteplilo a teplé, někdy na říjen až velmi teplé počasí, které občas narušovaly mlhy nebo nízká oblačnost, vydrželo téměř až do konce měsíce. Teplo vyvrcholilo 24., kdy teplota dosáhla až na 24,2°C, což je na poslední říjnovou dekádu výjimečná hodnota. Na úplném konci října se však výrazně ochladilo a 31. teplota klesla na -3,4°C, což je nejnižší říjnová teplota za celou dobu provozování těchto stránek. V říjnu napršelo celkem 53 mm srážek a mesíc tak skončil srážově průměrný (průměr je 48mm - období 1992-2019). V říjnu byl průběh srážek podobný jako v září, nejvíce tedy pršelo začátkem měsíce, 9. dokonce spadlo téměř 25mm, poté bylo srážek už jen málo. Minimální měsíční teplota byla -3,4°C, maximální 24,2°C. Nevyskytl se tedy žádný "letní" den (teplota 25°C a více), naopak 4 dny byly mrazové (denní minimum je nižší než 0°C). Srážkový deficit od začátku roku byl na konci října 30mm. Slunce v říjnu nasvítilo 154,5 hodin.

4.10.2019 Září bylo v Císařově s průměrnou teplotou 15,1°C teplotně slabě nadprůměrné (průměr je 14,2°C - období 1931-1960). Vůči novějšímu průměru z let 2013-2019 bylo září teplotně průměrné. Celý měsíc měl charakteristický vývoj počasí, kdy nejtepleji bylo na začátku a v průběhu měsíce se postupně ochlazovalo. V září napršelo celkem 76mm srážek a měsíc tak skončil srážkově průměrný (průměr je 66mm - období 1992-2019). V září se většina srážek vyskytla v 1. dekádě, kdy pršelo velmi vydatně, vyskytly se i bouřky. V dalším průběhu měsíce již pršelo jen minimálně. Minimální zářijová teplota byla 1,6°C, maximální teplota 32,3°C, tato hodnota byla naměřena hned 1. září a jde o vůbec nejvyšší zářijovou teplotu za celou dobu měření u nás. Byly zaznamenány 2 "letní" dny (teplota 25°C a více) a 1 tropický den (teplota 30°C a více). Tropická noc (teplota nespadne pod 20°C) se nevyskytla. Srážkový deficit od začátku roku byl na konci září 35mm. Slunce v září nasvítilo 189,7 hodin.

14.9.2019 Srpen byl v Císařově s průměrnou teplotou 21,0 teplotně silně nadprůměrný (průměr je 18,2°C - období 1931-1960). Vůči novějšímu průměru z let 2013-2019 byl však jen teplotně průměrný. Dlouho se přitom srpen vyvíjel spíše jako teplotně průměrý, avšak výjimečně teplý závěr měsíce průměr výrazně navyšíl a způsobil tak poměrně velkou odchylku od normálu. Za srpen napršelo celkem 65mm srážek a srpen byl srážově průměrný (průměr je 67mm - období 1992-2019).Celý srpen byl charakteristký velkým množstvím bouřek, trvalé srážky se naopak témeř nevystkytovaly. Minimální srpnová teplota byla 9,6°C, maximální teplota 32,0°C.Bylo zaznamenáno 25 "letních" dnů (teplota 25°C a více), 6 tropických dnů (teplota 30°C a více). Nevyskytla se žádná tropická noc (teplota nespadne pod 20°C). Na konci srpna byl srážkový deficit od začátku roku 45mm. Slunce v srpnu nastvítilo 223,5 hodin. Se srpnem také skončilo meteorologické léto a stejně jako v posledních letech bylo i to letošní velmi teplé. S průměrnou teplotou 20,9°C bylo u nás 3. nejteplejším za dobu měření, teplejší byla pouze léta 2018 a 2015.