Krátké zprávy o počasí v předchozích měsících.3.12.2019 Listopad byl v Císařově s průměrnou teplotou 8,0°C teplotně extrémně nadprůměrný (průměr je 3,6°C- období 1931-1960). Vůči novějšímu průměru z let 2013-2019 byl listopad teplotně mírně nadprůměrný. Letošní listopad je nejteplejším listopadem za celou dobu měření u nás. V průběhu měsíce bylo nejchladněji na začátku a úplném konci měsíce, jinak ale bylo počasí neustále nadprůměrně teplé. V listopadu napršelo 43 mm srážek a měsíc tak skončil srážkově průměrný (průměr je 41mm - období 1992-2019). V listopadu byly srážky relativně rovnoměrně rozložené, nejvíce pršelo uprostřed měsíce, kdy 12. a 13. spadlo dohromady 24mm. Sněžení se nevyskytlo. Minimální měsíční teplota byla -5,3°C a nezvykle byla naměřena hned 1., maximalní teplota byla 17,9°C. Vyskytly se 3 mrazové dny (denní minimum je nižší než 0°C). Ledový den (teplota je celý den nižší než 0°C) se nevyskytl. Srážkový deficit od začátku roku byl na konci listopadu 32mm. Slunce v listopdadu nasvítilo 48,8 hodin.

8.11.2019 Říjen byl v Císařově s průměrnou teplotou 10,5°C teplotně mírně nadprůměrný (průměr je 8,8°C - období 1931-1960). Vůči novějšímu průměru z let 2013-2019 byl říjen teplotně průměrný. V průběhu měsíce se střídalo teplejší a chladnější počasí. Úplný začátek října byl teplý, ale poté se ochladilo a 7. jsme letos poprvé zaznamenali mráz. Poté se však oteplilo a teplé, někdy na říjen až velmi teplé počasí, které občas narušovaly mlhy nebo nízká oblačnost, vydrželo téměř až do konce měsíce. Teplo vyvrcholilo 24., kdy teplota dosáhla až na 24,2°C, což je na poslední říjnovou dekádu výjimečná hodnota. Na úplném konci října se však výrazně ochladilo a 31. teplota klesla na -3,4°C, což je nejnižší říjnová teplota za celou dobu provozování těchto stránek. V říjnu napršelo celkem 53 mm srážek a mesíc tak skončil srážově průměrný (průměr je 48mm - období 1992-2019). V říjnu byl průběh srážek podobný jako v září, nejvíce tedy pršelo začátkem měsíce, 9. dokonce spadlo téměř 25mm, poté bylo srážek už jen málo. Minimální měsíční teplota byla -3,4°C, maximální 24,2°C. Nevyskytl se tedy žádný "letní" den (teplota 25°C a více), naopak 4 dny byly mrazové (denní minimum je nižší než 0°C). Srážkový deficit od začátku roku byl na konci října 30mm. Slunce v říjnu nasvítilo 154,5 hodin.

4.10.2019 Září bylo v Císařově s průměrnou teplotou 15,1°C teplotně slabě nadprůměrné (průměr je 14,2°C - období 1931-1960). Vůči novějšímu průměru z let 2013-2019 bylo září teplotně průměrné. Celý měsíc měl charakteristický vývoj počasí, kdy nejtepleji bylo na začátku a v průběhu měsíce se postupně ochlazovalo. V září napršelo celkem 76mm srážek a měsíc tak skončil srážkově průměrný (průměr je 66mm - období 1992-2019). V září se většina srážek vyskytla v 1. dekádě, kdy pršelo velmi vydatně, vyskytly se i bouřky. V dalším průběhu měsíce již pršelo jen minimálně. Minimální zářijová teplota byla 1,6°C, maximální teplota 32,3°C, tato hodnota byla naměřena hned 1. září a jde o vůbec nejvyšší zářijovou teplotu za celou dobu měření u nás. Byly zaznamenány 2 "letní" dny (teplota 25°C a více) a 1 tropický den (teplota 30°C a více). Tropická noc (teplota nespadne pod 20°C) se nevyskytla. Srážkový deficit od začátku roku byl na konci září 35mm. Slunce v září nasvítilo 189,7 hodin.

14.9.2019 Srpen byl v Císařově s průměrnou teplotou 21,0 teplotně silně nadprůměrný (průměr je 18,2°C - období 1931-1960). Vůči novějšímu průměru z let 2013-2019 byl však jen teplotně průměrný. Dlouho se přitom srpen vyvíjel spíše jako teplotně průměrý, avšak výjimečně teplý závěr měsíce průměr výrazně navyšíl a způsobil tak poměrně velkou odchylku od normálu. Za srpen napršelo celkem 65mm srážek a srpen byl srážově průměrný (průměr je 67mm - období 1992-2019).Celý srpen byl charakteristký velkým množstvím bouřek, trvalé srážky se naopak témeř nevystkytovaly. Minimální srpnová teplota byla 9,6°C, maximální teplota 32,0°C.Bylo zaznamenáno 25 "letních" dnů (teplota 25°C a více), 6 tropických dnů (teplota 30°C a více). Nevyskytla se žádná tropická noc (teplota nespadne pod 20°C). Na konci srpna byl srážkový deficit od začátku roku 45mm. Slunce v srpnu nastvítilo 223,5 hodin. Se srpnem také skončilo meteorologické léto a stejně jako v posledních letech bylo i to letošní velmi teplé. S průměrnou teplotou 20,9°C bylo u nás 3. nejteplejším za dobu měření, teplejší byla pouze léta 2018 a 2015.