Krátké zprávy o počasí v předchozích měsících.7.1.2020 Prosinec byl v Císařově s průměrnou teplotou 2,5°C teplotně silně nadprůměrný (průměr je -0,1°C - období 1931-1960). Vůči novějšímu průměru z let 2013-2019 byl prosinec teplotně průměrný. I v průběhu prosince bylo počasí převážně nadprůměrně teplé, vyskytlo se jen několik krátkých chladnějších epizod a Vánoce byly již tradičně na blátě. V prosinci spadlo 45 mm srážek a měsíc tak skončil srážkově průměrný (průměr je 40mm - období 1992-2019). V prosinci naprostá většina srážek spadla ve dvou dnech, a to 21., kdy napršelo 22mm a 23., kdy spadlo 15mm. Sněžení se vyskytlo ve dnech 2.12, 12.12., 27.12. a 28.12. Sněžení 2.prosince zároven bylo první v zimě 2019/2020. Sněhová pokrývka ležela pouze 12. a 13. prosince s maximální výškou sněhu 2cm. Minimální měsíční teplota byla -7,6°C a byla naměřena 11., maximalní teplota byla dosáhnuta 20. a to 12,8°C. Vyskytlo se 16 "mrazových" dnů (denní minimum je nižší než 0°C) a 2 "ledové" dny (teplota je celý den nižší než 0°C). Slunce v prosinci nasvítilo 41,6 hodin.
Rok 2019 byl v Císařově s průměrnou teplotou 10,8°C teplotně mimořádně nadprůměrný (průměr je 8,8°C - období 1931-1960). Vůči novějšímu průměru z let 2013-2019 byl rok 2019 teplotně průměrný. Nejnižší teplota roku byla naměřena dne 30.1., kdy bylo -15,2°C. Nejvyšší teplotu jsme zaznamenali 1.7., a to 35,1°C. Nejméně srážek bylo v březnu, kdy napršelo jen 17mm. Naopak nejvíce vody spadlo v květnu, kdy napršelo 108mm. Za celý rok 2019 spadlo celkem 627mm srážek, průměr za období 1992-2019 je 646mm odchylka ze celý rok tak je 19mm. Rok 2019 tedy u nás byl srážkově průměrný. V celém roce bylo 32 dní se souvislou sněhovou pokrývkou, nejvíce sněhu bylo 5.1., a to 13cm. Nejvíce srážek za jeden den spadlo 2.9., kdy napršelo 31mm. Za celý rok se vyskytlo celkem 24 "tropických" dnů (teplota 30°C a více), 72 "letních" dnů (teplota 25°C a více), 90 "mrazových" dnů (denní minimum je nižší než 0°C) a 16 "ledových" dnů (teplota je celý den nižší než 0°C). Naopak se nevyskytla žádná "tropická" noc (teplota nespadne pod 20°C) ani "arktický" den (teplota celý den pod -10°C).V roce 2019 se vyskytnul pouze 1 teplotně podprůměrný měsíc, a to měsíc květen.

3.12.2019 Listopad byl v Císařově s průměrnou teplotou 8,0°C teplotně extrémně nadprůměrný (průměr je 3,6°C- období 1931-1960). Vůči novějšímu průměru z let 2013-2019 byl listopad teplotně mírně nadprůměrný. Letošní listopad je nejteplejším listopadem za celou dobu měření u nás. V průběhu měsíce bylo nejchladněji na začátku a úplném konci měsíce, jinak ale bylo počasí neustále nadprůměrně teplé. V listopadu napršelo 43 mm srážek a měsíc tak skončil srážkově průměrný (průměr je 41mm - období 1992-2019). V listopadu byly srážky relativně rovnoměrně rozložené, nejvíce pršelo uprostřed měsíce, kdy 12. a 13. spadlo dohromady 24mm. Sněžení se nevyskytlo. Minimální měsíční teplota byla -5,3°C a nezvykle byla naměřena hned 1., maximalní teplota byla 17,9°C. Vyskytly se 3 mrazové dny (denní minimum je nižší než 0°C). Ledový den (teplota je celý den nižší než 0°C) se nevyskytl. Srážkový deficit od začátku roku byl na konci listopadu 32mm. Slunce v listopdadu nasvítilo 48,8 hodin.

8.11.2019 Říjen byl v Císařově s průměrnou teplotou 10,5°C teplotně mírně nadprůměrný (průměr je 8,8°C - období 1931-1960). Vůči novějšímu průměru z let 2013-2019 byl říjen teplotně průměrný. V průběhu měsíce se střídalo teplejší a chladnější počasí. Úplný začátek října byl teplý, ale poté se ochladilo a 7. jsme letos poprvé zaznamenali mráz. Poté se však oteplilo a teplé, někdy na říjen až velmi teplé počasí, které občas narušovaly mlhy nebo nízká oblačnost, vydrželo téměř až do konce měsíce. Teplo vyvrcholilo 24., kdy teplota dosáhla až na 24,2°C, což je na poslední říjnovou dekádu výjimečná hodnota. Na úplném konci října se však výrazně ochladilo a 31. teplota klesla na -3,4°C, což je nejnižší říjnová teplota za celou dobu provozování těchto stránek. V říjnu napršelo celkem 53 mm srážek a mesíc tak skončil srážově průměrný (průměr je 48mm - období 1992-2019). V říjnu byl průběh srážek podobný jako v září, nejvíce tedy pršelo začátkem měsíce, 9. dokonce spadlo téměř 25mm, poté bylo srážek už jen málo. Minimální měsíční teplota byla -3,4°C, maximální 24,2°C. Nevyskytl se tedy žádný "letní" den (teplota 25°C a více), naopak 4 dny byly mrazové (denní minimum je nižší než 0°C). Srážkový deficit od začátku roku byl na konci října 30mm. Slunce v říjnu nasvítilo 154,5 hodin.

4.10.2019 Září bylo v Císařově s průměrnou teplotou 15,1°C teplotně slabě nadprůměrné (průměr je 14,2°C - období 1931-1960). Vůči novějšímu průměru z let 2013-2019 bylo září teplotně průměrné. Celý měsíc měl charakteristický vývoj počasí, kdy nejtepleji bylo na začátku a v průběhu měsíce se postupně ochlazovalo. V září napršelo celkem 76mm srážek a měsíc tak skončil srážkově průměrný (průměr je 66mm - období 1992-2019). V září se většina srážek vyskytla v 1. dekádě, kdy pršelo velmi vydatně, vyskytly se i bouřky. V dalším průběhu měsíce již pršelo jen minimálně. Minimální zářijová teplota byla 1,6°C, maximální teplota 32,3°C, tato hodnota byla naměřena hned 1. září a jde o vůbec nejvyšší zářijovou teplotu za celou dobu měření u nás. Byly zaznamenány 2 "letní" dny (teplota 25°C a více) a 1 tropický den (teplota 30°C a více). Tropická noc (teplota nespadne pod 20°C) se nevyskytla. Srážkový deficit od začátku roku byl na konci září 35mm. Slunce v září nasvítilo 189,7 hodin.

14.9.2019 Srpen byl v Císařově s průměrnou teplotou 21,0 teplotně silně nadprůměrný (průměr je 18,2°C - období 1931-1960). Vůči novějšímu průměru z let 2013-2019 byl však jen teplotně průměrný. Dlouho se přitom srpen vyvíjel spíše jako teplotně průměrý, avšak výjimečně teplý závěr měsíce průměr výrazně navyšíl a způsobil tak poměrně velkou odchylku od normálu. Za srpen napršelo celkem 65mm srážek a srpen byl srážově průměrný (průměr je 67mm - období 1992-2019).Celý srpen byl charakteristký velkým množstvím bouřek, trvalé srážky se naopak témeř nevystkytovaly. Minimální srpnová teplota byla 9,6°C, maximální teplota 32,0°C.Bylo zaznamenáno 25 "letních" dnů (teplota 25°C a více), 6 tropických dnů (teplota 30°C a více). Nevyskytla se žádná tropická noc (teplota nespadne pod 20°C). Na konci srpna byl srážkový deficit od začátku roku 45mm. Slunce v srpnu nastvítilo 223,5 hodin. Se srpnem také skončilo meteorologické léto a stejně jako v posledních letech bylo i to letošní velmi teplé. S průměrnou teplotou 20,9°C bylo u nás 3. nejteplejším za dobu měření, teplejší byla pouze léta 2018 a 2015.